คลิปข้าวฟ่าง

บันทึกการกระทำและพฤติกรรมต่าง ๆ ของข้าวฟ่าง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบัน หุหุ