ภาพข้าวฟ่าง

รวมภาพถ่ายฉบับข้าวฟ่าง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบัน เท่าที่จะรวบรวมมาได้ หุหุ

รวมเหม่ง

ข้าวฟ่างช่วง1-9เดือน